perjantai 24. maaliskuuta 2017

MITÄ PALVELUMUOTOILU MINUN MIELESTÄNI ON

"Palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole tarkkaan määritelty, eikä se siten ole rajattu osaamisalue vaan pikemminkin yleinen ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima, joka pohjautuu useisiin osaamisalueisiin muotoilusta insinööritieteisiin ja johtamisesta yhteiskunnallisiin tieteisiin. Kaikki osaamisalueet voivat käyttää tätä jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenä kehittäessään menestyviä palveluja." Marc Stickdorf

Minulle palvelumuotoilu on ollut omien ajatusten pukemista sanoiksi ja sen harjoittelua. On yllättävän vaikeaa tuoda esiin oivalluksia ja yhteyksiä niin, että seitsemän hengen joukossa kaikki ymmärtäisivät mitä tarkoitat.

Läheisten ihmisten kanssa sortuu usein tuhahtelemaan ja väittelemään turhista asioista, kun ei jaksa asettua ajattelemaan, voisiko viestinsä välittää helpommin ymmärrettävässä muodossa. Tiimityössä taas ei ole varaa antaa toisten ymmärtää väärin. Se on ajanhukkaa ja pahimmillaan voi vaikuttaa negatiivisesti ryhmän yhteishenkeen.

Meidän tiimin työskentelyssä valtaosa ajasta on mennyt keskustellessa siitä miten kukakin ymmärtää tehtävän ja mitä se palvelumuotoilu oikein onkaan. Jossain vaiheessa yksi joukostamme yritti kertoa, kuinka paljon helpompaa kommunikointi olisi, jos piirtäisimme paperille samalla kuin puhuisimme. 

Kuuroille korville kaikui pyyntö. 

Meistä muista (tai ainakin muutamasta) oli vaan jotenkin niin hauskaa vatvoa ja analysoida jokaista sananmuotoa erikseen ja voin uskoa että se oli turhauttavaa osan mielestä.

Kaikesta vatvomisesta oli kuitenkin hyötyä. Löysimme tuntien pohtimisen jälkeen lopulta tutkimuskysymyksen, joka antoi askelmerkit koko projektille. Ilman sitä olisimme kai vieläkin melko hukassa ihmettelemässä mistä projektissa on oikein kyse.

Opin vasta paljon myöhemmin, että piirtämällä asiat paranee. Kun lähtee hahmottelemaan omia ajatuksiaan paperille, saavat tiimin muut jäsenet ajatuksesta kiinni huomattavasti nopeammin eikä väärinkäsityksille jää tilaa.

Ja sitä minun mielestäni palvelumuotoilu parhaimmillaan on. Asioiden, ajatuksien ja ideoiden näkyväksi tuomista.

Anna

torstai 16. maaliskuuta 2017

INSINÖÖREISTÄ JA PROSESSEISTA


Meidän palvelumuotoilutiimi on aivan mahtava.

Ryhmässä on eri-ikäisiä, pitkällä ja lyhyellä kokemuksella varustettuja sekä eri aloilla toimivia hahmoja. 
Palvelumuotoilu on sillä tavalla hassu kokonaisuus, että sitä sopii käyttää melkein millä tahansa alalla ja kuka tahansa voi hyötyä palvelumuotoilun menetelmistä vaikka henkilökohtaisessa elämässään.
Itse rakensin juuri uuden CV:n itselleni palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen.

Puolet meidän tiimistä opiskelee mekatroniikkaa. Voisi kuvitella, että tuotantopuolen insinöörit ei paljoa palvelumuotoilusta perusta, mutta kappas vaan! Melko nopeasti löysimme yhtymäkohtia prosessien kehittämisen ja palveluiden kehittämisen välillä. Ja mitäs se insinööri paremmin ymmärtääkään kuin prosesseja. 

Palvelumuotoilun yksi keskeisimpiä termejä on palvelupolku. Asiakkaan palveleminen on prosessi, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy tuotteen tai palvelun hankkimisen jälkeiseen palautteen antoon ja käsittelyyn. Palvelupolun avulla voidaan kuvata asiakkaan kokemuksia ja tunteita, joita hän käy läpi prosessin aikana. 

Jos kuvaisi meidän projektia polkuna, olisi siellä paljon turhautuneita ja kummastuneita kysymysmerkkejä, mutta rutkasti myös hymynaamoja. Sen verran mutkatonta ja jouhevaa työskentely on ollut. 

Insinöörivoittoisen tiimin hyvänä puolena on yksityiskohtien tarkka kartoittaminen ja syvältä viiltävät analyysit. Miinuksena mainittakoon kankeus ja heittäytymisen hankaluus, mutta niistä lisää myöhemmässä vaiheessa.

Anna